Hudební výchovu v naší třídě bude vyučovat Mgr. Milena Burýšková. Pracovní činnosti a prvouku Mgr.Lenka Chrzová. Jakékoliv informace získáte v konzultačních hodinách vyučujících.

 


Tento rok opět sbíráme starý papír

 

Pravidla naší třídy

Chovám se ke všem slušně

Kamarádím se všemi

Vždy mluvím pravdu a nežaluji

Po škole i ve třídě chodím ukázněně - neběhám

Nikdy nikomu neubližuji

Všichni si vzájemně pomáháme

 


 2. A

724 431 470

email- evik.bab@seznam.cz


I letos bude probíhat prodej mlíček.

Každý žák má nárok na 1 neochucené mlíčko 1x za 14 dní. Mlíčko je zdarma.

Zároveň si žáci mohou zakoupit ochucené mlíčko za 6Kč 1xtýdně.